Tokyo - Takashimaya Nihonbashi

6F Nihonbashi Takashimaya 2-4-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
103-0027
+81 3 32316610
営業時間

月: 10:30am - 07:30pm
火: 10:30am - 07:30pm
水: 10:30am - 07:30pm
木: 10:30am - 07:30pm
金: 10:30am - 07:30pm
土: 10:30am - 07:30pm
日: 10:30am - 07:30pm