Tokyo - Isetan Shinjuku

4F Men's building 3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
160-0022
+81 3 33508766
営業時間

月: 10:00am - 08:00pm
火: 10:00am - 08:00pm
水: 10:00am - 08:00pm
木: 10:00am - 08:00pm
金: 10:00am - 08:00pm
土: 10:00am - 08:00pm
日: 10:00am - 08:00pm