Tokyo - Hankyu Men's

3F Hankyu Men's Tokyo, 2-5-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8488
+81 3 62525348
Opening hours

Monday: 11:00am - 08:00pm
Tuesday: 11:00am - 08:00pm
Wednesday: 11:00am - 08:00pm
Thursday: 11:00am - 08:00pm
Friday: 11:00am - 08:00pm
Saturday: 11:00am - 08:00pm
Sunday: 11:00am - 08:00pm

image
image
image
image
image