Nanjing - Deji

Shop L236, Level 2, Phase 1, Deji Plaza, No. 18 Zhongshan Road, Xuanwu District, Nanjing, 210018
210018
+86 25 8476 4901
Opening hours

Monday: 10:00am - 10:00pm
Tuesday: 10:00am - 10:00pm
Wednesday: 10:00am - 10:00pm
Thursday: 10:00am - 10:00pm
Friday: 10:00am - 10:00pm
Saturday: 10:00am - 10:00pm
Sunday: 10:00am - 10:00pm